X

Your current version of Internet Explorer is old and unsupported for most of the websites. We recommend you to upgrade <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>from here</a> to the latest version of Internet Explorer and your experience will be enhanced.

NEWS

Nordisk Vindkraft säljer vindkraftsprojekt till Spanish Power
Feb 25, 2019

Nordisk Vindkraft säljer vindkraftsprojekten Ängersjökölen och Sandtjärnberget i Härjedalens kommun i Jämtlands län. Projekten omfattar 16 vindkraftverk sammanlagt och har potential att producera förnybar energi till ca 30 000 hem. Projekten tas över av Spanish Power.

Projekten har utvecklats av Nordisk Vindkraft och miljötillstånden vann laga kraft 2014. Tillstånden omfattar upp till 16 vindkraftverk och den installerade effekten kan uppgå till 51 MW. Spanish Power har nu förvärvat tillgångarna och kommer att driva projektet vidare mot byggnation. Nordisk Vindkraft har en portfölj med ett stort antal vindkraftsprojekt under utveckling i Sverige och Norge och ser en fortsatt spännande framtid för vindkraft i Skandinavien.

Matilda Afzelius, VD på Nordisk Vindkraft ”Vi är stolta över att lämna över två välutvecklade projekt till Spanish Power.  Vi önskar dom all lycka med den fortsatta projekteringen”.

Ricardo Fuster, CEO Spanish Power, “Vi är mycket glada över att dessa projekt vilka ökar vår närvaro i Skandinavien och passar vår tillväxtstrategi perfekt. Det är också ett stort nöje att materialisera vår långa relation med NV och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete”

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.
 

För ytterligare information kontakta:

Matilda Afzelius, VD Nordisk Vindkraft, telefon: 031-339 59 01, e-post: matilda.afzelius@nordiskvindkraft.se

Javier Garaizabal, COO, Spanish Power, telefon: +34 91 531 39, e-post: jgaraizabal@fusgar.com

Om NORDISK VINDKRAFT: Nordisk Vindkraft utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar vindparker på den nordiska marknaden för sina kunders och för egen räkning. Drivkraften bakom vår verksamhet är övertygelsen om att förnyelsebar energi kan, och måste, utgöra en avsevärt större del av framtidens energiproduktion än omvärldens förväntningar. Vi är en del av den engelska koncernen RES (Renewable Energy Systems Ltd), där vi inom koncernen har ingenjörsmässig och kommersiell spetskompetens med förmåga att utveckla, bygga, samt sköta drift och underhåll för storskalig vindkraft.

Om Spanish Power: Spawer är en vind- och solutvecklare med huvudkontor i Madrid. Spawer har med mer än 20 års erfarenhet inom förnybar energi och är geografiskt fokuserade på Skandinavien, Spanien och LATAM. Spawer har utvecklat 1+ GW i olika projekt och har en stor portfölj i olika utvecklingsfaser.