X

Your current version of Internet Explorer is old and unsupported for most of the websites. We recommend you to upgrade <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>from here</a> to the latest version of Internet Explorer and your experience will be enhanced.

NEWS

Nordisk Vindkraft säljer norskt vindkraftsprojekt till Mirova
Feb 18, 2019

Nordisk Vindkraft och Mirova Eurofideme 4 har nått en affärsuppgörelse om köp, byggnation och drift av vindkraftsparken Vardafjellet utanför Sandnes i Rogalands fylke i Norge.  Den planerade vindkraftsparken kommer att bestå av 7 vindkraftverk på totalt 29 MW och ha en potential att producera förnybar energi till ca 17 000 hem*. Projektet är klart för byggstart och har beräknad driftsättning i januari 2020.

Den franska kapitalförvaltaren Mirova förvärvar vindkraftparken och Nordisk Vindkraft kommer att genomföra byggnation och drift av parken. Nordisk Vindkraft har en portfölj med ett stort antal vindkraftsprojekt under utveckling i Sverige och Norge och ser en fortsatt spännande framtid för vindkraft i Skandinavien.

Matilda Afzelius, VD för Nordisk Vindkraft: “Vi är väldigt glada att Mirova genom denna investering väljer att fördjupa sitt samarbete med Nordisk Vindkraft. Vi delar Mirovas värderingar om långsiktighet och ekonomisk hållbarhet i branschen för förnybar energi och vi ser fram emot att realisera och driva denna anläggning tillsammans med så kunniga partners.”


Raphael Lance, Head of Energy Transition Funds på Mirova: “Vi är glada att kunna utöka vårt partnerskap med Nordisk Vindkraft i och med denna transaktion, vilken är vår första investering i Norge. Tack vare våra tidigare erfarenheter tillsammans med Nordisk Vindkraft, är vi övertygade om att de kan utveckla och bygga kvalitetsprojekt i den här delen av landet, där elbehovet är särskilt högt”

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.
 

För ytterligare information kontakta:

Matilda Afzelius, VD Nordisk Vindkraft, telefon: 031-339 59 01, e-post: matilda.afzelius@nordiskvindkraft.se


Om NORDISK VINDKRAFT: Nordisk Vindkraft utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar vindparker på den nordiska marknaden för sina kunders och för egen räkning. Drivkraften bakom vår verksamhet är övertygelsen om att förnyelsebar energi kan, och måste, utgöra en avsevärt större del av framtidens energiproduktion än omvärldens förväntningar. Vi är en del av den engelska koncernen RES (Renewable Energy Systems Ltd), där vi inom koncernen har ingenjörsmässig och kommersiell spetskompetens med förmåga att utvecklabygga, samt sköta drift och underhåll för storskalig vindkraft.

Om Mirova : Mirova är en av världens 15 största kapital- och fondförvaltare. Verksamheten fokuserar på ansvarstagande investeringar inom energi-infrastruktur, hållbar finansiering och gröna obligationer. Genom en övertygelsesdriven placeringsinriktning är Mirovas mål att kombinera värdeskapande på lång sikt med hållbar utveckling. Mirova har varit pionjärer inom ett antal områden av hållbara finansieringar och deras ambition är att skapa skräddarsydda och effektiva lösningarna för sina kunder.


Mirova – Limited liability company – RCS Paris n°394 648 216 – Regulated by AMF under n°GP 02-014 – Registered Office: 59 Avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris, France